Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

5 υδρονομείς για τον ελαιώνα της ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ζητά ο Δήμος Δ.Α.Α.Μεταξύ άλλων διαβάζουμε στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου Δ.Α.Α. :

1) Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από 1-4-2017 μέχρι και 30-09-2017
 2) Ορίζει τις θέσεις εργασίας υδρονομέων σε πέντε(5). Η δε μηνιαία αμοιβή αυτών θα είναι η προβλεπόμενη
από τη γενική συλλογική σύμβαση εργασίας.
 3) Καθορίζει όπως: α) στους αρδευτικούς αύλακες ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΣΧΟΝΟΒΟ και ΓΟΥΡΑΛΑ τοποθετηθεί ένας
(1) υδρονομέας, β) στους αρδευτικούς αύλακες ΑΗ ΣΤΑΘΗΣ, ΓΟΜΠΟΣΗ, ΠΑΡΤΣΟ και ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ δύο (2)
υδρονομείς, γ) στον αρδευτικό αύλακα ΠΑΝΥΑ δύο (2) υδρονομείς.
4) Η αμοιβή των υδρονομέων θα καταβάλλεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
5) Καθιστά συνυπεύθυνους τους υδρονομείς με τους ιδιώτες ελαιοκτήμονες για τη μετά την άρδευση
αποκατάσταση των υδραυλάκων κατά μήκος της αγροτικής οδοποιίας και τούτο για πρόληψη φθορών και
βλαβών.
6)
Το πότισμα θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω και θα αρχίζει από το σημείο που είχε σταματήσει την
προηγούμενη αρδευτική περίοδο, και τούτο για την καλύτερη εκμετάλλευση των υδάτων. Πάντα όμως θα
λαμβάνεται υπόψη η ιδιομορφία της αρδευόμενης περιοχής και αν η ρύθμιση αυτή αποδεικνύεται εις βάρος
της άρδευσης μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με πρωτοβουλία του υδρονομέα και συγκατάθεση του
Δήμου.
Ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Λουκάς Ζάκκας ψηφίζει «παρών».
Στην ψηφοφορία έλαβε μέρος και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Αράχωβας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 8 του αρ. 67 του Ν.3852/2010, κ. Νικόλαος Βρούλιας και ψήφισε υπέρ. 

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin