Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ηρώον Αντίκυρας, υδρονομείς στην Αράχωβα, έδρες ταξί, και άλλα θέματα στο Δ.Σ. της Τρίτης στο Δήμο Δ.Α.Α.


Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 28-02-2017

Σας προσκαλούμε,  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 28η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο: Μερική τροποποίηση της αριθμ. 224/2016 απόφασης Δ.Σ. περί "Μερική τροποποίηση της αρ. 84/2016 απόφασης Δ. Σ. περί έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 2ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στο ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-2020 και λήψη σχετικών αποφάσεων {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 3ο: Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περ. κ’ παρ. 2 του αρ. 12 του Ν. 4071/2012 (μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 4ο:
Λήψη απόφασης για την επάρκεια ή μη του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ για την άσκηση αρμοδιοτήτων κοινωνικής πρόνοιας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 5ο: Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 6ο: Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 7ο: Έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου 2017, θέσεις υδρονομέων κ.λ.π. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}

Θέμα 8ο: Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΔΑΑ περί "Κατάρτιση και ψήφιση πρ/σμου έτους 2017 της ΚΔΕΤΠΔΑΑ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}

Θέμα 9ο: Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της ΚΔΕΤΠΔΑΑ σύμφωνα με την αριθμ. 2/2017 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}

Θέμα 10ο: Καθορισμός εδρών ταξί εντός των ορίων του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Λ. ΖΗΣΗΣ}

Θέμα 11ο: Τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού 2016 (Δ ΤΡΊΜΗΝΟ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 193.444,56€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Α, Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin