Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Παραμένουν κλειστά τα σχολεία και την ΤΡΙΤΗ σε όλον τον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟ Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, έχοντας υπόψη :
Την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και τη δημιουργία συνθηκών ολικού παγετού για αρκετές ημέρες

Την υπολειτουργία των συστημάτων θέρμανσης των σχολικών μονάδων λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων

Τα δελτία πρόγνωσης καιρικών φαινομένων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ε.Μ.Υ., καθώς και έγκυρων διαδικτυακών τόπων πρόγνωσης καιρικών φαινομένων

Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Την παράγραφο 4 του άρθρου 94, περίπτωση 27, «Η διακοπή των μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου».ΑΠΟΦΑΣΙΖEI

Λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας (παιδικοί σταθμοί, σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017, οπότε θα γίνει και επανεκτίμηση της κατάστασης και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin