Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Και επίσημα το κληροδότημα "ΚΟΚΟΡΕΛΗ" , περνά στην υπηρεσία της ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Μεταξύ άλλων αναγραφόμενων σε πρόσφατη απόφαση της  Οικονομικής επιτροπής , αναφέρονται τα παρακάτω :


                             

1.
ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ρητά και ανεπιφύλακτα και χωρίς καμμία αίρεση, α) την κληρονομιά -
κληροδότημα του ως άνω αποβιώσαντα Κωνσταντίνου Κοκκορέλη (ή Κοκορέλλη) του
Γεωργίου και της Στυλιανής, για λογαριασμό της ως άνω αποβιωσάσης συζύγου του
Γεωργίας Κοκκορέλη, θυγατέρας του Δημητρίου και της Λελούδας Χαρίση, ως έλκων από
αυτή τα δικαιώματά του και με σκοπό μεταγραφής και β) την κληρονομιά της ως άνω
αποβιωσάσης, Γεωργίας χήρας Γεωργίου Κοκκορέλη, θυγατέρας του Δημητρίου και της
Λελούδας Χαρίση, για δικό του λογαριασμό, η οποία κληρονομιά περιλαμβάνει το
προπεριγραφόμενο ακίνητο.

2. Εγκρίνει να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής
συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας για την
διεκπεραίωση αυτής της εντολής.

Ο κ. Πανουργιάς ψήφισε «παρών».

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin