Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Βοιωτία : 7 θέσεις εργασίας, δίμηνης διάρκειας.Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της ...

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin