Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Δ.Α.Α. στις 18-11-2016

 Την 18η Νοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δήμου Δ.Α.Α. :Θέμα 1ο: Εξέταση αναφοράς-καταγγελίας Λουκά και Ειρήνης Καστρίτη για τοποθέτηση ανεμογεννήτριας στη Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ (ΚΟΥΚΟΣ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΜΗΝΑΣ) {Εισηγητής: Θ. ΜΠΕΛΛΟΣ}
Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin