Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Εγκρίθηκε η μελέτη για την «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ»


 Για την κατασκευή του έργου "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" συντάχθηκε η υπ΄
αριθμόν 22/2016 τεχνική μελέτη από την Δ/νση Tεχνικών Yπηρεσιών ,Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του
Δήμου, με προϋπολογισμό δαπάνης 100.000,00 € με ΦΠΑ 24 % και Κ.Α. 15.7321.001.
Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεστούν εργασίες με σκοπό την αποπεράτωση του κτιριακού κελύφους του
Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε. Αντίκυρας και την ηλεκτρολογική υποδομή έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό
μετά και από μελλοντική τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου. Αναλυτικότερα:
1.Για την κάλυψη των οικοδομικών εργασιών του γυμναστηρίου οι κυριότερες εργασίες περιλαμβάνουν:

 Την κάλυψη του κτιριακού κελύφους με τοποθέτηση πετασμάτων πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich
στην βόρεια πλευρά του κτιρίου η οποία παραμένει ανοιχτή καθώς και στις πλευρές όπου θα
τοποθετηθούν οι μεταλλικές θύρες πυρασφάλειας
 Την τοποθέτηση συστήματος υαλοπετάσματος από αλουμίνιο και τοποθέτηση κουφωμάτων
αλουμινίου με θερμοδιακοπή.
 Την τοποθέτηση θυρών πυρασφάλειας, ανοιγόμενες δίφυλλες.
 Την αντικατάσταση υπαρχόντων πετασμάτων που έχουν φθαρεί.
 Την επικάλυψη των πλαγίων πετασμάτων στις γωνίες συνάντησής τους με τοποθέτηση κατάλληλων
ράβδων επικάλυψης
2.Για την κάλυψη των ηλεκτρολογικών αναγκών του γυμναστηρίου θα γίνουν ηλεκτρολογικές εργασίες που
περιλαμβάνουν:
 Τοποθέτηση Γενικού Ηλεκτρολογικού Πίνακα για τη σύνδεση με τη ΔΕΗ. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει
όλες τις ηλεκτρολογικές διατάξεις που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του γυμναστηρίου.
 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην οροφή του γυμναστηρίου για τον επαρκή φωτισμό κατά την
λειτουργία του γυμναστηρίου
 Εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση ρευματοδοτών και διακοπτών για την λειτουργία και τον
έλεγχο των φωτιστικών και των συσκευών
 Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και γείωσης για την προστασία της εγκατάστασης, των
αθλητών και των επισκεπτών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin