Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Μεγάλη συζήτηση στο Δ.Σ. για την επίλυση ορισμένων παθογενειών του λειτουργικού συστήματος του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.
Επιστολές που προήλθαν από εργαζομένους του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. , συζητήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην έναρξη του Δ.Σ.
Το περιεχόμενο των επιστολών αυτών , αφορούσε σοβαρότατα θέματα λειτουργίας , προγραμματισμού  και ανταπόκρισης υπηρεσιών, υπαλλήλων και αιρετών  του Δήμου.
Συσσωρευμένα προβλήματα παλαιών χρόνων αλλά και τωρινών χρόνων, έχουν ως αποτέλεσμα να μην παρέχονται οι προβλεπόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες .
Έλλειψη συντονισμού , έλλειψη προσωπικού, έλλειψη συγκεκριμένων γνώσεων και άλλες παθογένειες του συστήματος, διατυπώθηκαν εκτενέστατα στο Δ.Σ.
Πειθαρχικές διώξεις ζητήθηκαν να ασκηθούν από κάποια μέλη αλλά προφανώς προέχει  η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υπό την καθοδήγηση των αιρετών.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης , παραβρέθηκαν και προϊστάμενοι τμημάτων των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α και ανέπτυξαν και οι ίδιοι τις απόψεις τους και προσπάθησαν να επιλύσουν τα σοβαρά αυτά θέματα.
Η συζήτηση προφανώς και ήταν εποικοδομητική αλλά περιμένουμε να δούμε  αν τελικά κάποιοι έγιναν πιο υπεύθυνοι μετά από αυτήν την συνάντηση.
 Σε αυτήν την ενότητα διατυπώθηκε από τον κο ΜΠΕΛΛΟ η άποψη του ότι θα πρέπει να κατατεθεί και πρόταση μομφής κατά συγκεκριμένου λειτουργού του Δ.Σ. για παραπλάνηση των μελών έπειτα από παραπλανητική τοποθέτηση του λειτουργού αυτού.


Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο πρόεδρος των εργαζομένων των ΟΤΑ και ανέπτυξε τις απόψεις του για το θέμα αυτό καθώς και για άλλα ζητήματα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν  αλλά και αναβλήθηκαν ένα -δύο θέματα , λόγω ελλιπών στοιχείων .

Τέλος , για το θέμα της μη έγκαιρης πραγματοποίησης του έργου στο ΗΡΩΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ και
μετά από εκατέρωθεν αντεγκλήσεις, κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν απαραίτητες διευκρινήσεις δια μέσου της υπεύθυνης της εταιρείας ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ που είναι ο  φορέας χρηματοδότησης.Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin