Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας Ενημερώνουμε , ότι στις 21 έως και 23 Οκτωβρίου του 2016 , θα λάβει χώρα στη Λαμία το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας .


Το Ανωτέρω Συνέδριο , Μείζονος Σημασίας, έρχεται, σε συνέχεια των δυο ήδη Γενομένων Πανελλήνιων Συνεδρίων: 1ο Συνέδριο, στη Λαμία,29 και 30 Μαίου 2010 με θέμα : «Εφαρμογή της Σύστασης NoR (99)3 Του Συμβουλίου των Υπουργών των Κρατών Μελών , για την Εναρμόνιση των Κανόνων των Ιατροδικαστικών Πράξεων (Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών στις 2 Φεβρουαρίου 1999 στην 658η Συνεδρίαση)» και 2ο Συνέδριο, στο Καρπενήσι, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2010 με θέμα: «Τρομοκρατία», στο Πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Διαφάνειας και άμα 100 Χρόνων Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους, 1910-2010.


Η Θεματολογία του Ανωτέρω Συνεδρίου, Οριοθετείται και Προτείνεται, όπως ήδη έχετε Ενημερωθεί από τις εξής κάτωθι ενότητες:

Α. Συνταγματική Αναθεώρηση του Θεσμού του Ιατροδικαστή, κατ’ αναλογία, των Δικαστικών Λειτουργών.


Β. Ίδρυση Σώματος Ιατροδικαστών.


Γ. Κανονιστικός Κώδικας Ιατροδικαστών και άμα Ιατροδικαστικών Πράξεων.


Δ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους.


Ε. Αλλαγές Άρθρων και Παραγράφων του Κ.Π.Δ., που άπτονται Ιατροδικαστών , Ιατροδικαστικών Πράξεων .


ΣΤ. Εναρμόνιση Ελληνικού Δικαίου, σε ότι αφορά Ιατροδικαστικές Πράξεις , με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.


Ο Όρκος του Ιατροδικαστή είναι στην Ψυχή του και στη Συνείδησή του , αφενός, ο Έλλην δε επιθυμεί το Εύδαιμον , άρα εστί Μεγάθυμος αφετέρου, κατά συνέπεια λοιπόν ο Πολιτισμός της Σκέψης μας , μας Ωθεί στο να Σας Προτείνουμε , όλα τα Ανωτέρω , ενόψει και της Διαχρονικής , γενικής , Έκπτωσης των Αξιών .Απότοκος Αυτής της Έκπτωσης , γεννάται η Ανάγκη Γέννησης και άμα Αναγέννησης του Θεσμού, διότι άλλως Οδηγούμεθα Νομοτελειακά σε Παρακμιακό Αφανισμό, Εκατό Χρόνια μετά την Ίδρυση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους.


Τέλος, Ευελπιστούμε ,Πιστεύουμε , Προσδοκούμε στην Αρωγή, Παρουσία, Στήριξη- Υποστήριξη , διότι για Εμάς είναι Θέμα Αξιοπρέπειας, Θετικής Σκέψεως , Αισιοδοξίας και άμα Επιστημονικού Οράματος , στο Πλαίσιο του Εγγυητικού Μας Ρόλου, στην απονομή του Δικαίου και άμα της Ιατροδικαστικής ΕπιστήμηςdeLegeArtis, και όχι μόνον στον Ελλαδικό Χώρο.


Ειδικό επίσης Αφιέρωμα στην Σφαγή του Διστόμου.Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων.Πέρας ώρας προσέλευσης : 11.00 π.μ. της 21 ης Οκτωβρίου 2016.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ι.Υ. ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.


Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016:


Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων


1. 11:00-11:30 Εγγραφές

2. 11:30-12:00 Επίσημη Τελετή Έναρξης.


3. 12:00-12:30 Χαιρετισμοί


4. 12:30-12:45 Εισαγωγική Εισήγηση της αναγκαιότητας της αναθεώρησης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Του Κράτους.- κος. Φίλιππος Κουτσάφτης. Πρώην Προϊστάμενος της Ι.Υ. Αθηνών.


5. Διάλειμμα-Μπουφές


6. 16:00-16:30 Η λειτουργία του Ιατροδικαστή -Πραγματογνώνονα κατά τον Κ.Π.Δ.- κος. Χαραλαμπάκης Άρης.- Καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.


7. 16:30-17:00 Οδοντόγραμμα στο πλαίσιο της Οδοντοϊατροδικαστικής. Παρόν-Μέλλον-Προοπτικές. - κος. Βλαστός Κωνσταντίνος. -Γραμματέας της Ελληνικής Οδοντοϊατροδικαστικής Εταιρείας - κος. Καρακούκης Νικόλαος.- Προϊστάμενος της Ι.Υ. Αθηνών-Ιατροδικαστής Α' Τάξεως.


8. 17:00-17:30 Εσωτερικός κανονισμός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους: Η σημαντικότητα της ύπαρξης & της εφαρμογής του.- κος. Φίλος Ιωάννης. - Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου Πανεπιστημίου


9. 17:30-18:00 Ο ρόλος του Ιατροδικαστή ως ελεύθερος επαγγελματίας.- κος Λέων Γρηγόριος. -Ειδικός Ιατροδικαστής-Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας.


10. 18:00-18:30 Δικανική ψυχιατρική – ψυχική νόσος – ποινικό σύστημα και κοινωνικό σύνολο. Προοπτικές – Προτάσεις.- κος. Καραμπουτάκης Γεώργιος. Ψυχίατρος, Διδάκτωρ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.


11. 18:30-19:00 Αυτοί Είμαστε- Αυτά πράττουμε. Η πορεία της Ι.Υ. Λαμίας 2008-2016. κα. Χασαμπαλή Αντιγόνη υπάλληλος της Ι.Υ. Λαμίας- κος. Παπαθεοδώρου Νικόλαος. υπάλληλος της Ι.Υ. Λαμίας

12. 19:00-20:00 Στρογγυλή Τράπεζα- κος. Καρακούκης Νικόλαος-κος. Φίλος Ιωάννης- κος. Καραμπουτάκης Γεώργιος.


13. 20:00 Επίσκεψη Επισήμων & Εισηγητών στο Αστεροσχολείο-Αστεροσκοπείο Υπάτης- Επίσημο Δείπνο


Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016:


1. 09:00-09:30 Εξαλογία. Ανάταση- Ανάσταση – Αναγέννηση του Θεσμού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους.- Α-λήθεια. Ηθική του Δικαίου.- κα. Ακριβούση Α. Αποστολία. - Προϊστάμενος της Ι.Υ. Λαμίας-Ιατροδικαστής Β' Τάξεως.


2. 09:30-10:00 Εναρμόνηση Ιατροδικαστικών πράξεων για την αξιοποίηση/εκμετάλλευση των παρεχόμενων πληροφοριών από όλους τους αρμόδιους/ συνεργαζόμενους φορείς και επιστημινικές υπηρεσίες – κα. Μηνιάτη Πηνελόπη. - Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ


3. 10:-10:30 Απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή-τεχνικές προδιαγραφές-τεχνοεπιστημονικός έλεγχος Ιατροδικαστικής Αρχής- προδιαγραφές Χωρών Ιατροδικαστικής διερεύνησης θανατολογίας, Ιατροδικαστικής Υπηρεσίες. - κος. Κωττακίδης Νικόλαος. -Προϊσταμενος Ι.Υ. Ναυπλίου- Καλαμάτας- Ιατροδικαστής Β' Τάξεως.


4. 10:30-11:00 Εγκληματολογική πραγματογνωμοσύνη.- κος. Πανούσης Ιωάννης- Καθηγητής Εγκληματολογίας


5. 11:00-11:30 Ιατροδικαστική: Νεκροψία στην Διαφθορά.- κος. Απατσίδης Ιωάννης.- Δικηγόρος Αθηνών


6. 11:30-12:00 Νομική θεώρηση της άσκησης της Ιατροδικαστικής στην Χώρα μας.- κος. Καρακούκης Νικόλαος.- Προϊστάμενος της Ι.Υ. Αθηνών-Ιατροδικαστής Α' Τάξεως.


7. 12:00-12:30 Ο Ιατροδικαστής και η συμβολή του στην ορθη απονομή της Δικαιοσύνης. - κος. Διαλυνάς Νικόλαος. - Δικηγόρος Θεσσαλονίκης


8. 12:30-13:00 Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες της Ιατροδικαστικής και οι Ηθικές αρχές άσκησης.- κος. Τσαντίρης Σωκράτης. -Ειδικός Ιατροδικαστής


9. 13:00-13:30 Δίκαιο και Ηθική: Μία ανάγνωση της μεταξύ τους σχέσης, με ιδιαίτερη εστίαση στο πεδίο της Βιοϊατρικής. - κος. Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος.- Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής του Ε.Κ.Π.Α- Επι κεφαλής του Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa)


10. 13:30-14:00 Στρογγυλή Τράπεζα- κος. Πανούσης Ιωάννης- κος. Απατσίδης Ιωάννης- κος. Κωττακίδης Νικόλαος


11. 14:00 Διάλειμμα-Μπουφές- Επίσκεψη-Ξενάγηση των Επισήμων-Εισηγητών στο μουσείο Θερμοπυλών.


12. 16:00-16:30 Ο ρόλος του Ιατροδικαστή στον Κ.Π.Δ.- Επισημάνσεις de lege ferenda.- κος. Παπαϊωάννου Παναγιώτης. - Δικηγόρος-Δρ. Εγκληματολογίας


13. 16:30-17:00 Ο ρόλος του Ιατροδικαστή στην Ποινική Δίκη. (Από την θεωρία στην καθημερινή πράξη). κος. Αγγελόπουλος Παναγιώτης.- Αντιεισαγγελέας Εφετών Αθηνών.


14. 17:00-17:30 Δικανικές Αναλύσεις D.N.A. Η εναρμόνηση της Ελληνικής πρακτικής με τα Ευρωπαϊκα και Διεθνη πρότυπα. - κος. Φιτσιάλος Γεώργιος. - Διευθύνων σύμβουλος DNAlogy-Διδάκτωρ Γενετιστής, Μοριακός Βιολόγος- Πραγματογνώμων του Ελληνικών Δικαστικών Αρχών σε θέματα Ταυτοποίησης Βιολογικού Υλικού και Ανάλυσης D.N.A.


15. 17:30-18:00 Ηθική του Δικαίου. Εξειδικευμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών. Κεντρικός ρόλος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. - κα. Νικολαϊδη Άννα. - Υποψήφια Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α.


16. 18:00-18:30 Μια προσέγγιση της Σφαγής του Διστόμου. - κος. Τζιτζώκος Αριστείδης.- Υπεύθυνος της Πολιτιστικής Εταιρείας το ''Μαρτυρικό Δίστομο & οι 218 Σφαγιασθέντες''- κος. Ζησης Λουκάς. - Αντιδήμαρχος Διστόμου.


17. 18:30-19:00 Ιατροδικαστική προσέγγιση της Σφαγής του Διστόμου. 10 Ιουνίου 1944. Εγκλημα κατά της Ανθρωπότητας. -κα. Ακριβούση Α. Αποστολία. - Προϊστάμενος της Ι.Υ. Λαμίας-Ιατροδικαστής Β' Τάξεως.


18. 19:00-20:00 Στρογγυλή Τράπεζα- κα. Μηνιάτη Πηνελόπη- κος. Αγγελόπουλος Παναγιώτης- κος. Παπαϊωάνου Παναγιώτης.


19. 21:00 Επίσημο Δείπνο Επισήμων & Εισηγητών.


Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016:


1. 10:05 Προσέλευση Επισήμων στον Μητρόπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου


2. 10:15 Δοξολογία – Επιμνημόσυνη Δέηση για τα Θύματα της Σφαγής του Διστόμου.


3. 11:15 Επιστροφη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων- Συμπόσιο παρεμβάσεων Συνέδρων


4. 12:15 Επίσημη Τελετή Λήξης


Χορηγοί-Χορηγοι Επικοινωνίας:


1. Ξενοδοχείο Σαμαρας


2. STAR Κεντρικής Ελλάδας


3. IN POINT PRODUCTIONS LOGO.png


4. LOGO_ANADEIXETO.png


5. distomo 218 blogspot


6. e-hani.blogspot


7. Μπέτσης Σπυρίδων

Διατελούμε Μετά Τιμής ,


Η Εκτελούσα Χρέη Προϊσταμένου της Ι. Υ. Λαμίας


Αποστολία Α. Ακριβούση


Ιατροδικαστής Β' Τάξεως

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin