Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΛΤΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ και ΙΤΕΑΣ: Πρόσληψη 2 ατόμων

Προσλήψεις με οκτάμηνα από τα ΕΛΤΑ στην Στερεά Ελλάδα 

Προσλήψεις σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στην Στερεά Ελλάδα ανακοίνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Ειδικότερα τα ΕΛΤΑ ανακοινώνoυν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ταχ/κού Καταστήματος Ιτέας Φωκίδας, των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύει στο Νομό Φωκίδας Η πρόσληψη αφορά το υποκατάστημα Ιτέας Φωκίδας και την ειδικότητα ΔΕ Διανομέων για 8 μήνες (7ωρης ημερήσιας απασχόλησης) Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν: 
α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΣΗ ΣΟΧ. 58/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410- 237381)
. β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταχ/κό Κατάστημα Ιτέας Φωκίδας, 28ης Οκτωβρίου & Μπαλή, 332 00 ΙΤΕΑ ΦΩ ΚΙΔΑΣ, Τηλ. 22650-32282. Υπεύθυνος: κ. Κατσούλης Μάρκος. Θέση στην Αράχωβα 

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου  ΔΕ  ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ταχυδρομικού Καταστήματος Αράχοβας, των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύει στο Νομό Βοιωτίας Η ειδικότητα αφορά ΔΕ Διανομέων Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν


: α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή  ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝ ΣΗ ΣΟΧ 57/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

 β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταχυδρομικό Κατάστημα Αράχοβας, ΠΛΑΤ. ΞΕΝΙΑ, Τ.Κ. 320 04 – ΑΡΑΧΟΒΑ. Τηλ. 22670-31253 Υπεύθυνη: κ. Στιβακτά Ευθυμία.

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin