Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

2 βρεφονηπιοκόμους ζητά για το ΔΙΣΤΟΜΟ ο ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016

για την 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα...

  
Δείτε την ανακοίνωση εδώpdf

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ιωάννης Γεωργακός

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin