Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Τέλος στην άδεια μουσικών οργάνων από τους δήμους
Οβραχνάς χιλιάδων καταστημάτων εστίασης και αναψυχής – η άδεια μουσικών οργάνων – τελειώνει. Τελειώνει μαζί της και το νταβατζιλίκι του παραβόλου των 75€ για την έκδοσή της. Τελειώνει και η άμεση εξάρτηση από την ΑΕΠΙ.


Όμως ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι έλεγχοι από την αστυνομία θα γίνονται για άδεια δημόσιας εκτέλεσης, άδεια δηλαδή από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ-ΑΕΠΙ, «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ») ή από όποιον άλλο φορέα μπορεί να δικαιολογήσει -με παραστατικά – την χρήση μουσικού ρεπερτορίου. Δηλαδή ότι η επιχείρηση δεν προβαίνει στο αδίκημα της κλοπής πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.


Για τον λόγο αυτό προτιμήστε την iplusradio. Την μεγαλύτερη μουσική συλλογή με 412.000 μουσικά κομμάτια και περισσότερες από 165 λίστες. Μουσική που μπορείτε να δοκιμάσετε εντελώς δωρεάν και όχι με δείγματα που θέλουν να σας παρασύρουν κάποιοι άλλοι. Μουσική χωρίς δικαιώματα. Χωρίς ΑΕΠΙ. iplusradio.gr


Το νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, προβλέπει την κατάργηση της διαδικασίας πολλών μορφών αδειοδότησης, αλλά και της επίμαχης άδειας μουσικών οργάνων.


Θα παραμείνει σε ισχύ μόνο η διαδικασία παράτασης του ωραρίου που προβλέπεται από την Αστυνομική διάταξη 3/96.
Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο προβλέπεται:


Άρθρο 30 Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήσης μουσικών οργάνων
1. Η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργείται.
2. O ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση αυτή, να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 29, τη δήλωση χρήσης.
3. Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β`15) περί παράτασης ωραρίου διατηρείται.
4. Τυχόν υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.
Τι προβλέπεται για τους κοινόχρηστους χώρους:
Άρθρο 31 Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου 
1. Η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου διατηρείται. Για την έκδοσή της, είτε αυτή εκδίδεται κατά την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας είτε εκδίδεται μεταγενέστερα, δεν απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενοποιούνται και απαριθμούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούν οι Δήμοι για την χορήγηση της άδειας κοινοχρήστου χώρου.
3. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10/1958 η λέξη «δεκαπέντε» αντικαθίσταται από τη λέξη «πέντε».
4. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
5. H Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Ποικ.58802/ΑΔΑ ΒΛΩΝΘ-ΗΧΕ 28-7-2013 παύει να ισχύει.


Περισσότερα και όλο το νόμο που αλλάζει και ο τρόπος αδειοδότησης εδώ
Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin