Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

«Προκήρυξη για πρόσληψη 1 (μιας) θέσης ΥΕ Καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Αράχωβας.»                           

 Μετά την εισήγηση του Προέδρου, της σχολικής επιτροπής του Δήμου Δ.Α.Α κου Λαγού,το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

Να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τον καθαρισμό αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αράχωβας.Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή είναι :


1) Αίτηση
2) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5) Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2016
 6) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας
7) Αποδεικτικά στοιχεία για προβλήματα αναπηρίας
 8) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας
9) Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΚΕΠ Αράχωβας ( κ. Κατσιάμπα Θεοδώρα) από την Πέμπτη 11/08/2016 έως και την Παρασκευή 19/08/2016. Οι αιτήσεις θα πρωτοκολληθούν από την Α/Θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας. 

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin