Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα
α) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, προώθηση εφαρμογής προγραμμάτων και ενεργειών για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής και
β) Τουρισμού: Σχεδιασμός για την υλοποίηση προγραμμάτων δράσης παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, λόγω της ιδιαιτερότητας των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής.
Δείτε την ανακοίνωση
 εδώpdf

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ιωάννης Γεωργακός

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin