Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Με 12 θέματα συνεδριάζει στις 25/7 το Δ.Σ. του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. Tην 25η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ ( λόγω των εσπερινών που τελούνται το απόγευμα για την γιορτή της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, που είναι την επόμενη ημέρα, το Δ.Σ. θα συνεδριάσει πρωινές ώρες) η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ από ΚΑΠ (Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 3ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 4ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 5ο: Επανεξέταση αιτήματος της ARTEMIS-ITS για ανανέωση μίσθωσης για τους σταθμούς βάσης στις θέσεις ΜΠΑΡΔΑΝΗ και ΚΕΦΑΛΗ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου για εννέα χρόνια. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 6ο: Υπογραφή σύμβασης με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για τη συλλογή, φόρτωση και μεταφορά των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ορισμός σημείου συλλογής του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 7ο:
Παραχώρηση του ισογείου κτιρίου επί της οδού Οσίου Λουκά στον κ. Νικόλαο Βαλλά για τις ανάγκες του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}

Θέμα 8ο: Παραχώρηση της αίθουσας του Δ.Σ. στο θεατρικό εργαστήρι ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ για έκθεση θεατρικού υλικού {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}

Θέμα 9ο: Παραχώρηση του χώρου της πλατείας ΑΡΓΥΡΗ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ στον Σύλλογο Μελέτης & Προβολής των προβλημάτων & Γενικού Εκπολιτισμού Περ. Διστόμου για τη διοργάνωση της γιορτής κρασιού {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}

Θέμα 10ο: Παραχώρηση του χώρου της πλατείας ΑΡΓΥΡΗ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ στον Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ για τη διοργάνωση εκδήλωσης {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}

Θέμα 11ο: Ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλίας κάτω από τον οικισμό ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (Ταινία Μπάρλου) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}

Θέμα 12ο: Αιτήματα δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παν. Καπλάνη και Νικ. Βαλαούρα. {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΙΚ. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ & ΠΑΝ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ}

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin