Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

1η οικονομική επιτροπή στον Δήμο Δ.Α.Α , στην μετά Αλμπάνη εποχή


     Η 6η συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δ.Α.Α., θα πραγματοποιηθεί 
 στο Δημοτικό κατάστημα Διστόμου την 11-4-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30΄ 
  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2016.
 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2013.
 3. Ορισμός δικηγόρου για αγωγή εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ Ο.Ε.»
 4. Ορισμός δικηγόρου για αγωγή Λάμπρου Ανδρίτσου.
 5. Ορισμός δικηγόρου για αγωγή Σπύρου Νάνου.
 6. Ορισμός δικηγόρου για αγωγή Θεόδωρου Ζησιμόπουλου.
 7. Ορισμός δικηγόρου για συμβουλευτική υποστήριξη σε οικονομικές υποθέσεις του Δήμου.
 8. Διάθεση πίστωσης ΚΑ.006111.001 για «αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων», 6.000€.
 9. Διάθεση πίστωσης ΚΑ.10.6262.002 για «επισκευή ασανσέρ κτιρίων Δήμου», 393,60€.
 10. Διάθεση πίστωσης ΚΑ.25.6662.001 για «προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων Δ.Ε. Διστόμου», 14.000€.
 11. Διάθεση πίστωσης ΚΑ.25.6662.002 για «προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων Δ.Ε. Αράχοβας», 14.000€.
 12. Διάθεση πίστωσης ΚΑ.25.6662.003 για «προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων Δ.Ε. Αντίκυρας», 10.000€.
 13. Διάθεση πίστωσης για «Τεχνικό ασφαλείας» 1.678,95€ σε Κ.Α. 00.6142.010.
 14. Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων» 15.000,00€ σε Κ.Α. 30.6262.030.
 15. Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων στην ΤΕ Στειρίου» 4.157,40€ σε Κ.Α. 30.6262.039.
 16. Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή υδραυλάκων» 15.000,00€ σε Κ.Α. 30.6262.025.
 17. Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2016» 10.100,00€ σε Κ.Α. (10/15/20/25/30/35/70).6063.001.
 18. Διάθεση πίστωσης για «Μελέτη Υδρογεωλογική» 10.455,00€ σε Κ.Α. 25/7412.005.
 19. Διάθεση πίστωσης για «Μελέτη της τροφοδότησης του υπόγειου υδροφορέα» 16.974,00€ σε Κ.Α. 25/7412.004.
 20. Διάθεση πίστωσης για «Αμοιβή Δικηγόρου» (Γαλενιανός) 2.460,00€ σε Κ.Α. 00.611.001.
 21. Διάθεση πίστωσης για «Καθαρισμός της περιοχής Λάζαρου Βρύση» 3.999,96€ σε Κ.Α. 30.6262.002.
 22. Διάθεση πίστωσης για «Διαχείριση και συντήρηση του ιστοτόπου (site) του Δήμου» 3.321,00€ σε Κ.Α. 10.6452.001.
 23. Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια καλωδίου για αποκατάσταση βλάβης» 96,40€ σε Κ.Α. 20.6662.03.
 24. Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή Αγροτικής οδοποιίας» 7.207,80€ σε Κ.Α. 30.6262.007.
 25. Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση - επισκευή οχημάτων» (όλο το ποσό του προϋπολογισμού, σε διάφορους κωδικούς).
 26. Διάθεση πίστωσης για «εργασίες κλαδέματος - καλαθοφόρο» 22.559,18€ σε ΚΑ 35.6262.001/002/003.
 27. Διάθεση πίστωσης για «Πάγιες Προκαταβολές» (Διστόμου, Στειρίου, Αράχοβας, Αντίκυρας).

  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


Ιωάννης Γεωργακός

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin