Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Ονομασία οδών ΑΡΑΧΩΒΑΣ , οικονομικά , παραχωρήσεις, μεταξύ των θεμάτων για το Δ.Σ. του Δήμου Δ.Α.Α.


 Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ.10-03-2016


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 10η Μαρτίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Έγκριση πρ/σμου της ΚΔΕΤΠΔΑΑ οικονομικού έτους 2016 {Εισηγητής: ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 2ο: Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης έτους 2016 της ΚΔΕΤΠΔΑΑ. {Εισηγητής: ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης εκποιουμένων κτημάτων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 4ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης πρ/σμου Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Ανανέωση μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΜΠΑΡΔΑΝΗ της κτηματικής περιφέρειας Διστόμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Ανανέωση μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΚΕΦΑΛΗ Αντίκυρας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Ανανέωση μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ της κτηματικής περιφέρειας Διστόμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Υπογραφή σύμβασης με την  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για τη συλλογή, φόρτωση και μεταφορά των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο σημείο συλλογής του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 9ο: Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας 2016. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 10ο: Ένταξη του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Εγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 11ο: Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 12ο: Έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων κ.λ.π. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ}
Θέμα 13ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ}
Θέμα 14ο: Ονομασία οδών Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin