Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

ΔΙΣΤΟΜΟ : ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤο Δ.Σ. του Δήμου Δ.Α.Α. , κατόπιν αίτησης του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, απεφάσισε τα παρακάτω :

1. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 10 έτη του πρώτου ορόφου του κτιρίου όπου σήμερα στεγάζεται
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, για τις ανάγκες εγκατάστασης και
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διεπιστημονικής ΄Ερευνας και Εκπαίδευσης (ΕΚΔΕΕ) του
Παντείου Πανεπιστημίου
2. Σε περίπτωση, όμως, μη υλοποίησης κάποιου προγράμματος ή μη παρουσίας/δράσης του ΕΚΔΕΕ στον
εν λόγω χώρο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, γίνεται ανάκληση της παραχώρησης.
3. Επίσης, αν κάποια αίθουσα παραμένει κενή,
να αξιοποιείται από τον Δήμο για την κάλυψη των
εκάστοτε αναγκών του καθώς και να παραμείνει, για το τρέχον έτος, το τμήμα το taekwondo στην
αίθουσα που του έχει παραχωρηθεί.»Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin