Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Δαύλεια : 300.000 ευρώ για την αντιπυρική προστασία στις κατασκηνώσεις

                                                                    ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινούν, µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Κώστα
Μπακογιάννη, τα έργα αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή των κατασκηνώσεων της
∆αύλειας. Το έργο κόστους 300.000 ευρώ, αφορά σε:

1. Κατασκευή υπόγειας δεξαµενή ύδατος.
2. ∆ίκτυο σωληνώσεων ύδατος του µονίµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.
3. Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότηµα.
4. Εγκατάσταση 15 πυροσβεστικών φωλιών.
5. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήµατος.
6. Εγκατάσταση 26 φορητών µέσων πυρόσβεσης.
7. Εγκατάσταση συστήµατος πυρανίχνευσης, εντός χώρων αυξηµένου βαθµού κινδύνου
(µαγειρείο / εστιατόριο).
8. Λειτουργία µεγαφωνικής εγκατάστασης αναγγελίας πυρκαγιάς

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπακογιάννης, µετά την υπογραφή της σύµβασης, τόνισε ότι:«Όταν µιλάµε για την ασφάλεια τουλάχιστον 120 παιδιών και των ανθρώπων που τα
φροντίζουν, δεν έχουµε παρά να είµαστε απόλυτοι και αυστηροί για τις συνθήκες που ζουν
έστω και για λίγες ηµέρες. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινούν άµεσα οι συγκεκριµένες εργασίες». 

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin