Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 28/3 με θέματα φωτιά και με απρόσμενες εξελίξεις....


Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ.28-03-2016
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 28η Μαρτίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 3ο: Ενημέρωση για απασχόληση σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. (αριθμός και χρονικό διάστημα) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 4ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 5ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 6ο: Έγκριση πρ/σμου ΚΔΕΤΠΔΑΑ οικ. έτους 2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης ΚΔΕΤΠΔΑΑ οικ. έτους 2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 8ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2016. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ από Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2016 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο:
Λήψη απόφασης για αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας για συμβάσεις έργων και μελετών  στα οποία Κύριος είναι ο Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Φωτογράφιση GOOGLE {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΥΣΤ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ}
Θέμα 13ο: Δημιουργία φορέα "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ" {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 14ο: Ενημερώσεις-ερωτήσεις του δημοτικού συμβούλου κ. Μίχου (Α.Ε., ΚΔΕΤΠΔΑΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ) {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 15ο: Εξέταση αιτήσεως Προέδρου Τ.Κ. Αντίκυρας για ολοκλήρωση του έργου "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ- ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΕΛ. ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ}

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin