Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Δίστομο : Ονομασία πλατείας "ΑΡΓΥΡΗ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ "Το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Δημοτικού Σχολείου Διστόμου στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος «ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΣΤΕΙΡΙΟΥ» που εκπονήθηκε από την ΣΤ’ τάξη, με την αριθ. 20/2015 εισήγησή του προτείνει την ονομασία του χώρου ανάμεσα στο αρχαιολογικό μουσείο και στο μουσείο ναζισμού ως «Πλατεία Αργύρη Σφουντούρη».

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ., πρότεινε  στο Δημοτικό Συµβούλιο να αποφανθεί σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:


εισήγηση του τοπικού συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διστόμου

και την  σύμφωνη γνώμη της επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑΤην ονομασία του χώρου ανάμεσα στο αρχαιολογικό μουσείο και στο μουσείο ναζισμού ως

«Πλατεία Αργύρη Σφουντούρη».

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin