Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Η Αλουμίνιον της Ελλάδος ζητά να προσλάβει Ιατρό για μόνιμη εργασία


Ιατρός Εργασίας στην εταιρεία Αλουμίνιον στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας
Η Εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος ζητά να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με σχέση μισθωτής εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το Εργοστάσιο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

Κύριες Αρμοδιότητες :

 Η διενέργεια περιοδικών ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού της Εταιρείας.
 Ο ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων της εταιρείας κατά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας τους.
 Καταγραφή των στοιχείων των ιατρικών ελέγχων στην ατομική καρτέλα του κάθε εργαζομένου.
 Εκτίμηση της καταλληλότητας των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
 Παροχή ιατρικής συνδρομής σε οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να προκύψει .
 Παροχή πρώτων βοηθειών σε ατυχήματα και έκτακτα περιστατικά .
 Επισκέψεις στους χώρους εργασίας και επεξεργασία προτάσεων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας .

Προσόντα:

 Πτυχίο Ιατρικής με απόκτηση τίτλου ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας
 Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος
 Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 Καλή γνώση Η/Υ
 Μέχρι 45 ετών

Προσφέρονται :

Άριστο περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ασφαλιστική κάλυψη Ιατρική – Νοσοκομειακή και στέγαση στον Οικισμό της Εταιρείας.

http://permisospress.blogspot.gr/2016/01/blog-post_702.html

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin