Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

«Αρχαίες Θεσπιές: µια ιστορία Θεών και Ανθρώπων». Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας σας καλεί να γνωρίσετε την ιστορία των Θεσπιών και το
ανασκαφικό έργο της Υπηρεσίας
µέσα από την έκθεση "Αρχαίες Θεσπιές: µια ιστορία Θεών και Ανθρώπων"
στο Χώρο Ενηµέρωσης και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
της Αρχαιολογικής Συλλογής Θεσπιών, το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016.
Η έκθεση περιλαµβάνει πλούσιο ενηµερωτικό, εποπτικό και εκπαιδευτικό υλικό µε θεµατική
εµπνευσµένη από τα ευρήµατα του υποέργου «Ανασκαφική Έρευνα Κλασικών Αρχαιοτήτων» κατά τη
διάρκεια του έργου «Κατασκευή Οδού Καναβάρη -∆ιασταύρωση Θεσπιών-∆οµβραίνα (Κορύνη) -
Θίσβη - Πρόδροµος (µε παράκαµψη ∆οµβραίνας)», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στο Ε.Π.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου 2007-2013.
Παράλληλα στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Παλαιού ∆ηµαρχείου Θεσπιών θα
παρουσιαστεί το λεύκωµα µε τίτλο "Αρχαίες Θεσπιές" για τα ευρήµατα των ανασκαφών.
Πρόγραµµα εκδήλωσης
18:00 - 19.00:
Παλαιό ∆ηµαρχείο Θεσπιών - Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων ιατρού Βασιλείου Κάπρου.
Χαιρετισµοί.
Προβολή ταινίας µικρής διάρκειας από την ανασκαφή, τη συντήρηση και προστασία των αρχαίων
ευρηµάτων.
Ανασκαφή, Μελέτη και Ανάδειξη των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του έργου Οδού
Καναβάρη. Αλεξάνδρα Χαραµή, Προϊσταµένη ΕΦΑ Βοιωτίας.
Παρουσίαση του λευκώµατος "Αρχαίες Θεσπιές". ∆ήµητρα Οικονόµου, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Βοιωτίας.
Παίζοντας και µαθαίνοντας µε "Το Χωµάτινο Βιβλίο των Θεσπιών". Αθηνά Παπαδάκη, Αρχαιολόγος
ΕΦΑ Βοιωτίας.
 19.15- 20:30:
Χώρος Ενηµέρωσης και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Αρχαιολογικής Συλλογής Θεσπιών
Επίσκεψη στην έκθεση "Αρχαίες Θεσπιές: µια ιστορία Θεών και Ανθρώπων". Γνωριµία µε το
εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος "Το Χωµάτινο Βιβλίο των Θεσπιών" .

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin