Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Αστυνομία, χρηματοδοτήσεις, προϋπολογισμός , παρατάσεις έργων κ.α. θέματα στις 13 και 14/12 στο Δ.Σ.Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 13η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 193.444,56€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (ΙΑ, ΙΒ κατανομή) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.420,00€ του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή στις σχολικές επιτροπές {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 607,80€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.207,50€ του ΥΠΕΣ από ΣΑΤΑ (5η εντολή) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2015 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Προμήθεια τροφίμων & αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (ειδικές κατηγορίες) με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Διάθεση πίστωσης 300,00€ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 9ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Έγκριση της αριθμ. 129/2015 απόφασης Ο.Ε. περί "Αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών της μελέτης: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ»" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 13ο:  Εξέταση αιτήσεως της ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. για χορήγηση προέγκρισης εκπόνησης ΜΠΕ και λοιπών αδειών για τη δημιουργία αιολικού πάρκου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 14ο: Ενημέρωση για σύναψη σύμβασης με την Α.Ε. "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" για το πρόγραμμα "ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ}
Θέμα 15ο: Διατήρηση Α.Τ. Διστόμου και Αράχωβας {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 16ο: Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 17ο: Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας παιδοτόπων {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 18ο: Εξέταση πρότασης της παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για ονομασία της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε αίθουσα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΪΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ". {Εισηγητής: ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΚΚΑΣ}
Θέμα 19ο: GOOGLE-φωτογράφιση τοπικών μνημείων {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΥΣΤ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ}
  


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος Ευστάθιος-----------------------------------------------------------------------------------
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ‐σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού 
καταστήματος στο Δίστομο, την 14η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακας Στοχοθεσίας
Οικονομικών Αποτελεσμάτων ) οικ. έτους 2016 και τεχνικού προγράμματος 2016. {Εισηγητής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin