Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Δήμος Δ.Α.Α. : Προσλήψεις για καθαριότητα, ονομασία πλατεία ΔΙΣΤΟΜΟΥ στο Δ.Σ.


Δημοτικό συμβούλιο στον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α. στις 2 Νοεμβρίου 2015 , Δευτέρα και ώρα7:00 μμ 
Θέμα 1ο: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα στην υπηρεσία καθαριότητας για χρονικό διάστημα οχτώ μηνών. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 2ο: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα στην υπηρεσία καθαριότητας για χρονικό διάστημα δύο  μηνών. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 3ο: Αποδοχές χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.420,00€ του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Ι ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" με αυτεπιστασία. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Αποδοχή παραχώρησης χρήσης δύο απορριμματοφόρων οχημάτων άνευ ανταλλάγματος από τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Ονοματοδοσία πλατείας στη Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών α. τροφίμων και β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου και των νομικών του προσώπων με πρόχειρο διαγωνισμό. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών του Δήμου και των νομικών του προσώπων με ανοιχτό διαγωνισμό. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Έγκριση παραχώρησης δύο αιθουσών του δημοτικού σχολείου Στειρίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στειρίου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ}
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin