Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς σας προσκαλεί σε εκδήλωση, στην οποία οι  κκ. Τερέζα Μικέλη  MA. TEFL, M.ED (Dyslexia) και Kων/να–Ουρανία Μικέλη-Καλλιακμάνη (Ψυχολόγος ΑΠΘ-Ειδίκευση στην Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία, Ειδίκευση στη Θετική Ψυχολογία) θα αναπτύξουν το θέμα «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» και θα συζητήσουν με γονείς και εκπαιδευτικούς για τους καλύτερους τρόπους προσέγγισής του.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι δυσλεξικοί μαθητές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εκμάθηση της Αγγλικής λόγω των ιδιαιτεροτήτων της γλώσσας η οποία θεωρείται  μια   ‘‘δυσλεξική γλώσσα’’.

Σκοπός της ομιλίας είναι να παρουσιάσει στο ακροατήριο τρόπους με τους οποίους οι γονείς καθώς και οι καθηγητές Αγγλικών θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν τα τυχόν προβλήματα που πιθανόν αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν.

Συνεπώς  θα γίνει μια πολύ σύντομη αναφορά στον ορισμό της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας/δυσλεξίας έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα αντιληπτή η φύση της δυσλεξίας καθώς επίσης και στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου ενός δυσλεξικού παιδιού.

Θα αναλυθεί η πολυαισθητηριακή μέθοδος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και θα αναπτυχθούν προσεγγίσεις που βοηθούν την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας, που αποτελεί τη βάση  πάνω στην οποία θα πρέπει κάποιος να στηριχθεί για να μάθει να διαβάζει και να γράφει ορθογραφημένα.

Επιπλέον, θα προταθούν προτάσεις για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, της καλύτερης κατανόησης της  γραμματικής, του γραπτού και του προφορικού λόγου και της παραγωγής γραπτού λόγου.

Τέλος, θα δοθούν “συμβουλές” σχετικά με την ανάπτυξη της θετικότητας η οποία αποτελεί μια σημαντικότατη προϋπόθεση για να μπορέσει  ο δυσλεξικός μαθητής να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να επιτύχει τους στόχους.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 7 μμ.

Στο Media Lab της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς (Κάδμου 7 & Δαιδάλου, Λιβαδειά).

Είσοδος ελεύθερη.

Λίγα λόγια για τις εισηγήτριες
Η Τερέζα Μικέλη είναι καθηγήτρια Αγγλικών, πτυχιούχος της Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MA.TEFL) σχετικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σαν ξένης γλώσσας από το Saint Michael’s College, Vermont,USA. Επίσης έχει μεταπτυχιακό τίτλο και ειδίκευση στην αξιολόγηση και διδασκαλία δυσλεξικών μαθητών  (Μ.ΕD(DYSLEXIA) από το Πανεπιστήμιο του Βαngor, Βαngor,UK(Hνωμένο Βασίλειο). Η μεταπτυχιακή της διατριβή ήταν ‘ A Mind-Friendly Framework  for Teaching English to Greek Dyslexic Learners’.H Κων/να–Ουρανία Μικέλη–Καλλιακμάνη είναι πτυχιούχος ψυχολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας. Έκανε την πρακτική της εξάσκηση στα KEΔΔΥ Βοιωτίας (Λιβαδειά) όπου ειδικεύτηκε στη χορήγηση του WISC III (διαγνωστικό τεστ ευφυΐας). Είναι κάτοχος διπλώματος ειδίκευσης   στην Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι, επίσης, διπλωματούχος Θετικής Ψυχολογίας και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας.  Τομείς με τους οποίους ασχολείται είναι  η ανάπτυξη της θετικότητας και των θετικών συναισθημάτων, το νόημα ζωής και θετική νοηματοδότηση, το απολαμβάνειν και ψυχική ανθεκτικότητα.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin