Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Όλο το σκεπτικό αλλά και η απόφαση για την στέγαση της ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε η επίσημη απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δ.ΑΑ , σχετικά με την στέγαση του σωματείου ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΑ .

Διαβάζουμε σχετικά στο επίσημο site του Δήμου :

Ο λόγος δόθηκε στην Αντιδήμαρχο Αντίκυρας κα Χαρίκλεια Τρομπούκη-Βαρσάμη που είπε τα εξής:
Με την 63/2013 απόφαση του πρώην Δημάρχου κ. Ιωάννη Πατσαντάρα, σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του
Διευθυντή του Γυμνασίου Αντίκυρας, παραχωρήθηκαν αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου για δέκα έτη στο
σωματείο "ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΑ ΛΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ" με την προϋπόθεση ότι πάντα θα
είναι πλήρεις οι αίθουσες που απαιτούνται για τη λειτουργία του σχολείου.
Το τοπικό συμβούλιο Αντίκυρας, σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του Διευθυντή του Γυμνασίου Αντίκυρας,
με την 1/2015 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα τα εξής:

1) Την άμεση απομάκρυνση των αντικειμένων από τον ισόγειο χώρο από το διπλανό κτίριο για την ομαλή
λειτουργία του Γυμνασίου, την μεταφορά τους σε δύο(2) επιπλέον αίθουσες που θα παραχωρηθούν στο
σωματείο στον 1ο
όροφο του Γυμνασίου Αντίκυρας .
2) Την τροποποίηση των όρων της παραχώρησης
3) Την παράδοση των αιθουσών του 1ου ορόφου σε περίπτωση που το Γυμνάσιο της Αντίκυρας χρειαστεί το
χώρο για την ομαλή λειτουργία του .
Με την πράξη 8/2015 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-
Αντίκυρας εγκρίθηκαν τα εξής:
- η άμεση και μέχρι 30.6.2015 (λήξη διδακτικού έτους) συγκέντρωση όλων των εκθεμάτων του σωματείου
στον 1ο
όροφο και στις αίθουσες του πρώην ΚΔΑΠ.
-η απαγόρευση οποιασδήποτε επέμβασης ανακατασκευής στο χώρο του Γυμνασίου.
-Η ενημέρωση του διευθυντή του σχολείου για όλα τα θέματα.
-Οι τυχόν επισκέψεις στα εκθέματα να μη γίνονται όταν λειτουργεί το σχολείο.
Εν κατακλείδι προτείνει προς το σωματείο την άμεση τήρηση και πιστή εφαρμογή των όρων παραχώρησης
των αιθουσών του πρώην ΚΔΑΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας με την
1/2015 απόφασή της, μειοψηφούντος του κ. Παναγιώτη Καπλάνη ο οποίος είναι αντίθετος για την συστέγαση
του σχολείου με οποιοδήποτε άλλο φορέα, ο οποίος δεν έχει σχέση με το σχολείο και προτείνει το Σωματείο
να μεταφερθεί σε άλλο χώρο εκτός σχολείου, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:
1. Το Σωματείο “Αλλοτροπία, Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Παράδοσης” θα πρέπει άμεσα και
μέχρι 30.06.2015 το αργότερο, να μεταφέρει όλα τα εκθέματα που βρίσκονται στο ισόγειο χώρο του
Γυμνασίου Αντίκυρας στις αίθουσες όπου λειτουργούσε παλαιότερα το πρώην ΚΔΑΠ, οι οποίες
βρίσκονται στον 1ο
όροφο του κτιρίου, προκειμένου ο ισόγειος χώρος να χρησιμοποιηθεί για την ομαλή
λειτουργία του σχολείου.
2. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση ανακατασκευής ή μετατροπής στον χώρο που έχει παραχωρηθεί
η χρήση.
3. Ο Δ/ντης Γυμνασίου να είναι ενήμερος για οποιαδήποτε επίσκεψη (πρωινή – απογευματινή) στον χώρο
στον οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση. Η λειτουργία του Σωματείου να γίνεται ημέρες και ώρες που δεν
λειτουργεί το σχολείο.
4. Το Σωματείο “Αλλοτροπία, Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Παράδοσης” πρέπει να φροντίζει για
την καθαριότητα του χώρου που του έχει παραχωρηθεί η χρήση.
5. Η λειτουργία του Σωματείου να μην εμποδίζει με κανένα τρόπο την λειτουργία του σχολείου. Για
οποιοδήποτε έκτακτο θέμα προκύψει θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του Δ/ντη και κατ’ επέκταση του
Δήμου.
6. Την σύνταξη νέου παραχωρητηρίου με αναλυτικότερους όρους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κείμενες
διατάξεις.
Ο Πρόεδρος του σωματείου με το από 27.2.2015 υπόμνημά του προς το Δήμο μας ενημερώνει ότι ο χώρος
που χρησιμοποιείται για τα εκθέματά είναι ο ίδιος που κατείχε απ’ αρχής μέχρι σήμερα και ότι δεν έχουν
παραβιαστεί οι όροι παραχώρησης, ενώ αναφέρεται επίσης ότι έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα για τον
εξωραϊσμό τους. Οι χώροι έχουν χρησιμοποιηθεί για διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν πολλοί
φορείς μεταξύ των οποίων και ο Δήμος και η φήμη του μουσείου έχει κάνει γνωστή την Αντίκυρα όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό αποφέροντας έτσι τουρισμό και επομένως έσοδα στα καταστήματα και
κατ’ επέκταση στο Δήμο.
Στη συνέχει ο λόγος δόθηκε και στο δικηγόρο κ. Ταξιάρχη Γαλανό ο οποίος είπε ότι η διοίκηση έχει συνέχεια
και ότι δεν μπορείς να «παίρνεις πίσω» αποφάσεις, γιατί το μουσείο δημιουργήθηκε και αναλήφθηκαν οι
σχετικές δαπάνες με την προϋπόθεση ότι οι χώροι έχουν παραχωρηθεί για εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης
ανέφερε ότι ο αριθμός των μαθητών δεν έχει αυξηθεί άρα δεν έχουν αλλάξει και οι ανάγκες του σχολείου.
Ο διευθυντής του σχολείου κ. Ιωάννης Μαργαρίτης ανέφερε ότι ο χώρος δεν είχε παραχωρηθεί από τον ίδιο
αλλά είχε παραπέμψει το θέμα στην αρμόδια σχολική επιτροπή η οποία εισηγήθηκε θετικά προς τον κ.
Δήμαρχο.
Η σύμβουλος του τοπικού της Αντίκυρας κα Καλλιόπη Χριστοφόρου-Σωτηρίου ανέφερε ότι υπήρχε μια
ασάφεια ως προς το ποιοι χώροι παραχωρήθηκαν αλλά εφόσον υπήρχε ο όρος για τις ανάγκες του σχολείου
πρέπει να τηρηθεί.
Ο δήμαρχος κ. Ιωάννης Γεωργακός είπε ότι απαιτήθηκε κόπος και χρόνος για τη δημιουργία του μουσείου και
γενικότερα για το έργο του σωματείου και κανείς δε θέλει να το κλείσει και να φύγει από την Αντίκυρα. Από
την άλλη όμως εφόσον είναι αίτημα του σχολείου και της αρμόδιας σχολικής επιτροπής δεν μπορεί να μην το
ικανοποιήσει και γι’ αυτό το λόγο θα μπουν κάποια όρια στη παραχώρηση.
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος προτείνει στο Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λουκάς Ζάκκας ψηφίζει κατά γιατί και πάλι σχολικούς χώρους θα παραχωρήσουμε
οπότε τα ίδια προβλήματα θα δημιουργηθούν.
Ομοίως και ο Λουκάς Ζήσης ψηφίζει κατά και προτείνει το Σωματείο να μεταφερθεί σε άλλο χώρο εκτός
σχολείου.
Τέλος και ο Ευστάθιος Γιαννέλος ψηφίζει κατά και ζητάει να μην γίνει καμία αλλαγή γιατί δεν έχει πειστεί από
τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν για τις ανάγκες του σχολείου.
Η αντιδήμαρχος κα Χαρίκλεια Τρομπούκη-Βαρσάμη προτείνει επιπλέον τα εξής:
1. Το Σωματείο να μην εγείρει καμία οικονομική αξίωση κατά του Δήμου άμα αποχωρήσει από το χώρο
που του έχει παραχωρηθεί
2. Σε περίπτωση που απαιτηθούν αίθουσες για τις ανάγκες του σχολείου να παραδίδονται
3. Η παραχώρηση να έχει μέγιστη διάρκεια δύο ετών
4. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί αυτή να λύεται
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 63/13-03-2013 απόφαση Δημάρχου Διστόμου -Αράχωβας -Αντίκυρας με θέμα
«Έγκριση παραχώρησης αιθουσών του Γυμνασίου Αντίκυρας στο Σωματείο “Αλλοτροπία, Λαϊκή
Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Παράδοσης”».
2. Το υπ’ αριθμ. 457/19-12-2014 έγγραφο του Δ/ντη Γυμνασίου Αντίκυρας προς την Σχολική Επιτροπή
Β/βαθμιας Εκπ/σης Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας και την κοινοποίηση του μεταξύ των
άλλων και στο Γραφείο Δημάρχου με θέμα «Κτιριακές Ανάγκες του Γυμνασίου Αντίκυρας».
3. Την υπ’ αριθμ. 8η Πράξη της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διστόμου Αράχωβας
Αντίκυρας με θέμα «Εξέταση του αιτήματος του Δ/ντου Γυμνασίου Αντίκυρας σχετικά με την
παραχώρηση βάσει της 63/13-3-2013 απόφασης Δημάρχου Διστόμου- Αράχωβας -Αντίκυρας, πράξη
30/20-2-2013 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δ.Α.Α. (Β/βαθμιας) με τις κτιριακές ανάγκες
του Γυμνασίου Αντίκυρας για την εύρυθμη λειτουργία (αίτημα 457/19-12-2014).
4. Το από 27-3-2015 Υπόμνημα του Σωματείου “Αλλοτροπία, Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και
Παράδοσης” προς τον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
5. Την αριθμ. 1/2015 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Γνωμοδότηση Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας για την παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Αντίκυρας στο Σωματείο
“Αλλοτροπία, Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Παράδοσης” »
6. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου Αντίκυρας κας Χαρίκλειας Τρομπούκη-Βαρσάμη
7. Τις διατάξεις της εγκυκλίου ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/36/14.02.1992.
8. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α').
9. Τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α/
 Το Σωματείο “Αλλοτροπία, Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Παράδοσης” θα πρέπει άμεσα
και μέχρι 30.06.2015 το αργότερο, να μεταφέρει όλα τα εκθέματα που βρίσκονται στο ισόγειο χώρο
του Γυμνασίου Αντίκυρας στις αίθουσες όπου λειτουργούσε το πρώην ΚΔΑΠ, οι οποίες βρίσκονται
στον 1ο
όροφο του κτιρίου, προκειμένου ο ισόγειος χώρος να χρησιμοποιηθεί για την ομαλή
λειτουργία του σχολείου.
 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση ανακατασκευής ή μετατροπής στον χώρο που έχει
παραχωρηθεί η χρήση.
 Ο Δ/ντης Γυμνασίου να είναι ενήμερος για οποιαδήποτε επίσκεψη (πρωινή – απογευματινή) στον
χώρο στον οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση. Η λειτουργία του Σωματείου να γίνεται ημέρες και ώρες
που δεν λειτουργεί το σχολείο.
 Το Σωματείο να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου που του έχει παραχωρηθεί η χρήση.
 Η λειτουργία του Σωματείου να μην εμποδίζει με κανένα τρόπο την λειτουργία του σχολείου. Για
οποιοδήποτε έκτακτο θέμα προκύψει θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του Δ/ντη και κατ’ επέκταση
του Δήμου.
 Την σύνταξη νέου παραχωρητηρίου με αναλυτικότερους όρους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
κείμενες διατάξεις.
 Το Σωματείο να μην εγείρει καμία οικονομική αξίωση κατά του Δήμου άμα αποχωρήσει από το χώρο
που του έχει παραχωρηθεί.
 Σε περίπτωση που απαιτηθούν αίθουσες για τις ανάγκες του σχολείου να παραδίδονται.
 Η παραχώρηση να έχει μέγιστη διάρκεια δύο ετών.
 Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί αυτή να λύεται.
Β/
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τη λήψη της σχετικής απόφασης και την υπογραφή της σύμβασης με
το Σωματείο “Αλλοτροπία, Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Παράδοσης”.


Η απόφαση πήρε αριθμό 5/104/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Βαλαούρας Νικόλαος Τρομπούκη-Βαρσάμη
Χαρίκλεια
Αλεξανδράκος
Αλμπάνης Χ.
Σύρος Ιωάννης Ζήσης Λουκάς Αγγελόπουλος
Γεώργιος
Οικονόμου
Κωνσταντίνος
Λαγός Δημήτριος Καστρίτης Ευστάθιος
Πατσαντάρας Ιωάννης Κεφάλας Γεώργιος Μίχος Ιωάννης
Μπακούρος Δημήτριος
Ζάκκας Λουκάς
Ακριβές Απόσπασμα 15 Απριλίου 2015
Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin