Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σε λίγη ώρα τα τελικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία
Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας αφορά τις 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι θα καλούνται να προσέλθουν άμεσα στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα Υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα / «Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2). Τα dikaiologitika.gr θα σας ενημερώνουν για όλες τις λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα του ΟΑΕΔ

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin