Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Σταθάς για τον ΟΑΕΕ Θήβας και για αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Οινόφυτα και Σχηματάρι





Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: “Έλεγχος αποκατάστασης ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων) στις περιοχές Οινόφυτα και Σχηματάρι”

Παρά την κατάθεση ερωτήσεων και Α.Κ.Ε. στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τους βουλευτές Σταθά Ιωάννη και Καφαντάρη Χαρά, αλλά και παρά τις επιστολές, από τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες Οινοφύτων και Σχηματαρίου, για την πραγματοποίηση των απαραίτητων έλεγχων για το είδος και την επικινδυνότητα των συσσωρευμένων αποβλήτων και τη συνακόλουθη επιλογή των κατάλληλων έργων αποκατάστασης στους υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων) Οινοφύτων και Σχηματαρίου, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει μέχρι σήμερα προς τη κατεύθυνση αυτή.
Μάλιστα, ο Δήμος Τανάγρας, με την αριθ. πρωτ. 10348/11-6-2015 επιστολή του στο Υπουργείο σας και θέμα “Έλεγχοι σε έργα αποκατάστασης ανενεργών ΧΑΔΑ του Δήμου Τανάγρας”, ζητά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών προκειμένου να εξακριβωθεί το ποιοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ και στην περίπτωση που βρεθούν επικίνδυνα βιομηχανικής προέλευσης ζητά να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/2006.
Ειδικότερα, όσον αφορά την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Οινοφύτων και Σχηματαρίου, δεδομένου ότι βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη, είχαν διατυπωθεί υπόνοιες ότι δεν έχουν αποτεθεί μόνον αστικού τύπου στερεά απόβλητα, αλλά και ειδικά επικίνδυνα απόβλητα βιομηχανικής προέλευσης, με αποτέλεσμα η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ όπως γίνεται σήμερα, πιθανόν να μην εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος ούτε να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την δημόσια υγεία.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-      Προτίθεται να προβεί η ΕΥΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) σε διενέργεια έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης στους ΧΑΔΑ βάσει του άρθρου 20 του ν.4014/2011, όπως λήψη δειγμάτων, για την εκτίμηση του είδους και της επικινδυνότητας των αποβλήτων που έχουν αποτεθεί στους υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ πριν την αποκατάσταση;
-      Όσον αφορά στον ΧΑΔΑ Σχηματαρίου, έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”) ως προς την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης ώστε να διερευνηθεί αν τηρούνται οι όροι της περιβαλλοντικής αποκατάστασης;
-      Όσον αφορά στον ΧΑΔΑ Οινοφύτων, έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ ως προς τις αυξημένες προδιαγραφές των έργων αποκατάστασης, όπως σφράγιση με στεγανή πολυστρωματική κάλυψη για υδραυλική απομόνωση του ΧΑΔΑ από το περιβάλλον, συλλογή και απομάκρυνση των εκροών του ΧΑΔΑ, καθώς και περιβαλλοντική παρακολούθηση του χώρου;

Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή:
-          Οι μελέτες, οι εκθέσεις αυτοψίας, οι χημικές αναλύσεις, τα στοιχεία για διαχείριση αποβλήτων μεταξύ 1984-2009, καθώς και τα δεδομένα βάσει των οποίων έγινε η κατηγοριοποίηση των ΧΑΔΑ στην ΤΜΠΑ (Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης), στοιχεία τα οποία αποτελούν «περιβαλλοντική πληροφορία» και είναι διαθέσιμα στο κοινό.
-          Τα αποτελέσματα των ελέγχων και των δειγματοληψιών που έχουν διενεργηθεί για τους ΧΑΔΑ Οινοφύτων και Σχηματαρίου, πέραν του 2009 έως σήμερα, ως υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των χώρων αυτών.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σταθάς Ιωάννης


Καφαντάρη Χαρά (Χαρούλα)
===================================================

Ερώτηση

Προς τον  κ.Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Θέμα: Ανάγκη άμεσης τοποθέτησης νέου προϊστάμενου στον ΟΑΕΕ Θήβας.


Ο ΟΑΕΕ Θήβας καλύπτει μια αρκετά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων-Σχηματαρίου, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλο όγκο συναλλασσομένων που απαιτεί καλή οργάνωση και συντονισμό από τον προϊστάμενο του Τμήματος ΟΑΕΕ Θήβας ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

Βάσει των παραπάνω, τεράστιο πρόβλημα αναμένεται να δημιουργηθεί στον ΟΑΕΕ Θήβας με την επικείμενη αποχώρηση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας, ο οποίος καλύπτει και τον τομέα των συντάξεων, χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την άμεση αντικατάστασή του.

Από την απουσία προϊστάμενου στον ΟΑΕΕ Θήβας θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του ΟΑΕΕ όσον αφορά τόσο τις συντάξεις, όσο και τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχει το εν λόγω Τμήμα του ΟΑΕΕ. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι η έλλειψη προϊσταμένου στο παρελθόν για οκτώ (8) μήνες δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα  στη λειτουργία του γραφείου και φυσικά στην εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να τοποθετηθεί νέος προϊστάμενος στον ΟΑΕΕ Θήβας και να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος ΟΑΕΕ Θήβας;


Ο ερωτών βουλευτής

 

Σταθάς Γιάννης

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin