Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Εξυπηρέτηση μεταναστών από διαπολιτισμικούς μεσολαβητές
KEK LOGO

Ρήγα Φεραίου 113
Τ.Κ. 27100 Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-40200
olykek@olympiakokek.gr
www.olympiakokek.gr
 

Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα
Τ.Κ. 26335 Πάτρα
Τηλ: 2610-367713
www.eap.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές, ευπαθείς ομάδες μεταναστών και φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
H ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ υλοποιούν το έργο 1.2.α/13 «Προώθηση της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών, καθώς και σε μονάδες – κέντρα απεξάρτησης της χώρας» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Πολιτών Τρίτων Χωρών .

Το έργο αυτό θα υλοποιείται έως τις 30.06.2015 στο νομό Βοιωτίας και αφορά στην απασχόληση 2 εκπαιδευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών σε 2 φορείς του νομού.
Συγκεκριμένα θα παρασχεθούν υπηρεσίες διαμεσολάβησης ως εξής:
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Γλώσσα Διαμεσολάβησης
Ωράριο παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης
Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς
Αλβανικά
7:00-15:00 Δευτέρα – Τετάρτη και 15:00-23:00 Πέμπτη, Παρασκευή
Σύλλογος Οικογενειών Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας
Αγγλικά
16:00-22:00 Δευτέρα – Παρασκευή
Γενικό Νοσοκομείο Θήβας
Αγγλικά
Περιστασιακά κατόπιν πρόσκλησης

Ωφελούμενοι του έργου είναι πολίτες τρίτων χωρών που είναι διπλά ευάλωτοι λόγω ηλικίας, φύλου, σωματικής και πνευματικής αναπηρίας, σωματικής ή ψυχολογικής ασθένειας ή εξάρτησης.
Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ενδεικτικά θα αφορούν:
1.       διευκόλυνση της επικοινωνίας των μεταναστών με τους λειτουργούς των φορέων μέσω της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας
2.       υποστήριξη των μεταναστών στην συμπλήρωση εγγράφων
3.       συνοδεία των μεταναστών κατά την κίνησή τους στον εκάστοτε φορέα

Στόχοι της παρέμβασης είναι:
- Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων και των ασθενών πολιτών τρίτων χωρών στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας.
- Η ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών και των ευρύτερων κοινωνικών φορέων σχετικά με την φιλική προς τους μετανάστες παροχή υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας.
- Η διευκόλυνση του έργου των κοινωνικών λειτουργών, διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κ.ο.κ στις υπηρεσίες αυτές και η γεφύρωση των όποιων πολιτισμικών διαφορών καθιστούν δυσχερή την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 1.2/13: «Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών – ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.» της Προτεραιότητας 1 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (ΕΤΕ) «Υλοποίηση Δράσεων για την Πρακτική Εφαρμογή των Κοινών Βασικών Αρχών για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης
eu_flag_2colors
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Έργο 1.2.α/13 με τίτλο: «Προώθηση της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών, καθώς και σε μονάδες – κέντρα απεξάρτησης  της Χώρας» συγχρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin