Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Νέο Δ.Σ. του Δήμου Δ.Α..Α. για 22-06-2015


Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 22-06-2015
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 22η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο: Προμήθεια καυσίμων με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}

Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπων στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΑΣΕ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 3ο: Καθορισμός θέσεων για πρόσληψη υπαλλήλων ΙΔΟΧ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑς-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στην Κοινωνική Σύμπραξη με συντονιστή τη Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε. Π. « Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin