Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Σταθάς : Ερωτήσεις για το εφάπαξ των μεταλλεργατών και για το επικουρικό προσωπικό του Γ.Ν.Λ. κ Θ.

Θέμα: Μη παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας.

Τεράστιο πρόβλημα  έχει δημιουργηθεί τόσο στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όσο και στο Νοσοκομείο Θήβας από την μη παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού λόγω έλλειψης κονδυλίων, όπως αναφέρουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων, παρόλο που έχει δοθεί η σχετική παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου βάσει της παρ. 3 άρθ. 39 του Νόμου 4320/2015.
Σε περίπτωση που δεν παραταθούν οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού, σε  συνδυασμό και με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στα δύο προαναφερθέντα νοσοκομεία, θα υπάρξει κίνδυνος λειτουργίας τους.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί για να δοθούν τα κονδύλια στα παραπάνω νοσοκομεία ώστε να παραταθούν οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους;

Ο  ερωτών  βουλευτής

  Σταθάς Γιάννης

===========================================================

Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Καθυστέρηση έξι ετών για την απόδοση του εφάπαξ στους μεταλλεργάτες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Τεράστιο πρόβλημα έλλειψης  υπαλλήλων  αντιμετωπίζει συνολικά το ΤΑΠΙΤ και κυρίως ο  Τομέας Μετάλλου (Γ΄Δ/νση  εφάπαξ παροχών) του ΤΑΠΙΤ.
Υπάρχουν σήμερα 20 υπάλληλοι στην Κεντρική Υπηρεσία και 10 υπάλληλοι στα περιφερειακά γραφεία για 100.000 ασφαλισμένους. 
Συγκεκριμένα για να «βγει» σε σύνταξη ένας μεταλλεργάτης, η διαδικασία που απαιτείται είναι:
        Αίτηση  συνταξιοδότησης (κύρια και επικουρική) , 1 χρόνος καθυστέρησης.
        Για την έκδοση της επικουρικής απαιτείται η καταμέτρηση των ενσήμων του πρώην ΤΕΑΜ από τα Συγχωνευθέντα Ταμεία του ΙΚΑ. Απαιτούνται 3 περίπου χρόνια λόγω έλλειψης υπαλλήλων (Υπάρχει στα Συγχωνευθέντα ένας υπάλληλος και ένας προϊστάμενος).
        Για να εκδώσει Απόφαση χορήγησης εφάπαξ το ΤΑΠΙΤ απαιτείται:
α) Οριστική απόφαση της επικουρικής σύνταξης,   
β) Χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της επικουρικής, λόγω έλλειψης υπαλλήλων. 

Δηλαδή, ο ασφαλισμένος μεταλλεργάτης από την ημέρα που  υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης  έως την  ημέρα που θα πάρει το εφάπαξ θα χρειαστεί έξι χρόνια προκειμένου να λάβει το εφάπαξ, αν ασφαλώς  προλάβει να το πάρει ο ίδιος ή οι κληρονόμοι του.

Σήμερα, εκκρεμούν  4.600 αιτήσεις απόδοσης εφάπαξ και 700 αιτήματα επιστροφής εισφορών.

Πρέπει να επισημανθεί  ότι το Ταμείο δεν έχει ελλείμματα  και οι πόροι του είναι οι  εισφορές των ασφαλισμένων  μεταλλεργατών (Χαλυβουργεία, Ναυπηγεία, Χυτήρια, Μεταλλικές κατασκευές, Αμαξώματα, Συνεργεία Αυτοκινήτων). 

Επίσης, στα μέσα του Μαΐου  δύο ακόμη υπάλληλοι των Εσόδων θα αποχωρήσουν  με συνταξιοδότηση. Οι πέντε υπάλληλοι που απασχολούνται με τα έσοδα του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου δεν είναι αρκετοί για τον έλεγχο των επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν έσοδα για την βιωσιμότητα και την επίτευξη του σκοπού του συγκεκριμένου Τομέα . Οι πέντε αυτοί υπάλληλοι, πλην του οικονομικού και ασφαλιστικού ελέγχου των επιχειρήσεων, απασχολούνται και με την εξυπηρέτηση των εργοδοτών (τους τελευταίους δύο μήνες  έχουν χορηγήσει  πλήθος βεβαιώσεων – αφού πρώτα διενεργήσουν και έλεγχο – για τις ασφαλιστικές εισφορές από 1/12/2013, που καταβλήθηκαν  στο Ταμείο, αντί για το ΙΚΑ, προκειμένου  αυτό εκδώσει ασφαλιστικές  ενημερώσεις), την χορήγηση ασφαλιστικών ενημερώσεων, την εξακρίβωση πληρωμών πριν την 1/3/1999.

Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε  να μεταφερθεί προσωπικό στο ΤΑΠΙΤ και συγκεκριμένα στον τομέα Μετάλλου, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και απαιτούνται 6 χρόνια για την καταβολή του εφάπαξ στους μεταλλεργάτες;Ο  ερωτών  βουλευτής
  Σταθάς Γιάννης

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin