Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Επιστολή -καταγγελία κατά της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δ.Α.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 10ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 32005
Τηλ.: 2267350100, FAX: 2267022063
E-MAIL: info@daa.gov.grΔίστομο, 19/05/2015
Αριθμ. πρωτ.:
 3792

Προς:
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Κοιν:
1.       Δήμαρχο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
2.       Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
3.       Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας


Θέμα:
 Παράλειψη κατασκευής φρεατίου στη θέση Προφήτης Ηλίας της τοπικής κοινότητας Στειρίου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας.

Όπως γνωρίζετε, στη θέση Προφήτης Ηλίας της τοπικής κοινότητας Στειρίου η υπηρεσία σας έχει πραγματοποιήσει έργα στο δίκτυο ύδρευσης και συστήματος στραγγαλισμού. Κατά την πραγματοποίηση των έργων αυτών δεν υπήρξε μέριμνα για την κατασκευή αντίστοιχου φρεατίου, αν και αυτό είναι απαραίτητο τόσο για λόγους ασφάλειας του κοινού, όσο και για λόγους προσασίας των οργάνων ύδρευσης .
Η ανωτέρω παράλειψη, καθώς και η άμεση ανάγκη για την κατασκευή φρεατίου αν και έχουν επισημανθεί στην υπηρεσία σας και σε εσάς προσωπικά, εσείς εξακολουθείτε έως σήμερα να μην προβαίνετε στις απαραίτητες ενέργειες εκθέτοντας σε υψηλό κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.
Πράγματι, λόγω της μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις σας κατά τα ανωτέρω, τόσο ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας όσο και ο υπογράφων σας έχουμε απευθύνει επανειλημμένα προφορικές συστάσεις, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση της υπηρεσίας σας για την κατασκευή του φρεατίου, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύει η υφιστάμενη κατάσταση. Δεδομένου ότι δεν είχατε συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προφορικές συστάσεις, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Στειρίου, κος Αναστάσιος Σπάρος, με το από 18-12-2014 και με αριθμ. πρωτ. 10844 έγγραφό του προς την υπηρεσία σας τόνισε την άμεση ανάγκη για κατασκευή φρεατίου στην εν λόγω θέση. Στο θέμα αναγκάστηκα να επανέλθω και ο ίδιος με το από 16-04-2015 και με αριθμ. πρωτ. 2880 έγγραφό μου.
Επειδή η ανωτέρω άρνησή σας να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας συνιστά –πέρα από ποινικό αδίκημα- και πειθαρχικό παράπτωμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), που επισύρει τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 107 επ. του ίδιου νόμου ποινές.
Επειδή η κατά τα ανωτέρω παράνομη παράλειψή σας, που εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια του δικτύου ύδρευσης στη θέση Προφήτης Ηλίας, σας καθιστά προσωπικά υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξαιτίας της.
Εν όψει των ανωτέρω, ζητούμε να προβείτε άμεσα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (δέκα ημερών από τη λήψη της παρούσας) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η παράλειψη της υπηρεσίας σας και να κατασκευαστεί φρεάτιο στη θέση Προφήτης Ηλίας της τοπικής κοινότητας Στειρίου.


Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,


Δημήτριος Λαγός


Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ

πηγή :

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin