Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 15-05-2015 στον Δήμο Δ.Α.Α.

                                                                         
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 15η Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα11:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναπτυξιακός προγραμματισμός στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2019 & του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης πρ/σμου Α΄τριμήνου 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 3ο: Αναμορφώσεις του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 140.433,64€ για οφειλές παρελθόντων ετών. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 4ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 10.000,00€ για οπτικοακουστική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 5.100,00 για ανάγκες μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 1.690,00€ για αποζημίωση των υπαλλήλων που εργάστηκαν για τις βουλευτικές εκλογές. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 290,71€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 30.700,00€ για δημιουργία νέων Κ.Α. εσόδων και εξόδων αντίστοιχα. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 96.722,28 ευρώ από ΚΑΠ. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 37.400,00€ για πυροπροστασία και κατανομή σε ανάλογες δράσεις. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 25.192,31€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 13ο: Χρήση κοινοχρήστων χώρων στη πλατεία ΛΑΚΚΑ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ- Απόφαση τοπικού συμβουλίου Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}
Θέμα 14ο: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης ΚΥΕ ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Ν.-ΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘ. Ο.Ε. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 15ο: Καθορισμός  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin