Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

67 Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους
για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης.Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης
προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας,
αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε στις 2-4-2015)
για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.


Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους,
εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω,
ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ.
 τη Δευτέρα 27-4-2015.
 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του
 διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας
 το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».


Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης,
δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά,
στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν
σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:


1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών
στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως,
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.


2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών
στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.


3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.


4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι
στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης.


5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις
και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr). 

Για να διαβάσετε τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2015 του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ


Για να διαβάσετε το Παράρτημα 1 πατήστε εδώ


Για να διαβάσετε το Παράρτημα 2 πατήστε εδώΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ :ΔΕ           ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                                      1
ΥΕ           ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                             30
ΔΕ           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                     9
ΠΕ           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                     2
ΤΕ           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                     7
ΤΕ           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                     1
ΔΕ           ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                                               1
ΠΕ           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                           1
ΔΕ           ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
              (με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')                        12
ΤΕ           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                 1

ΤΕ           ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                        1Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin