Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21-4-2015 στον Δήμο Δ.Α.Α.


 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δ.Α.Α. στο Δημοτικό κατάστημα Διστόμου την 21-4-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
  1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού 2015.
  2. Διαθέσεις πιστώσεων.
  3. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
  4. Εισήγηση για επιτροπή προμήθειας Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
  5. Διακήρυξη για ΛΕΒΗΤΕΣ.
  6. Ορισμός δικηγόρου για ΑΡΑΧΩΒΑ CENTER.
Στην συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση από τον πρώην Αντιδήμαρχο Διστόμου κ. Νικόλαο Μπούρα σχετικά με οφειλές από εκδηλώσεις της 10ης Ιουνίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Χαράλαμπος Αλεξανδράκος - Αλμπάνης

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin