Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

16 θέσεις εργασίας για τις κατασκηνώσεις Δήμου Λεβαδέων


Πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού δέκαέξι (16) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο
(2) μηνών, για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης Λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης
του Δήμου Λεβαδέων στη « Παλιομηλιά Ελικώνα», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.
3584/2007 των παρακάτω ειδικοτήτων :

- Ενα (1) άτομο Συντονιστής – Αρχηγός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής
Εκπ/σης (ΤΕ ) κατά προτίμηση από Σχολές Φυσικής Αγωγής , Περιβαλλοντικής Αγωγής , Δημοτικής
Εκπαίδευσης , Θεατρολογίας , Καλών Τεχνών , Παιδοψυχολογίας , Σχολές Εκπαίδευσης Στελεχών
Παιδικών Εξοχών )
- Ένα (1) άτομο Επιμελητής –Βοηθός Αρχηγού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ( ΠΕ ) ή
Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΤΕ ) κατά προτίμηση από τις προαναφερόμενες Σχολές .
- Οκτώ (8) ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ομαδαρχών ( νέα ομαδάρχης για κάθε δέκα
(10) παιδιά .
- Ένα (1) άτομο ΤΕ Νοσηλευτικής
- Δύο (2) άτομα ΥΕ ( υποχρεωτικής εκπαίδευσης ) προσωπικό καθαριότητας
- Δύο (2) άτομα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
- Ένα (1) άτομο ΔΕ ( Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) Μαγείρων .

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin