Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Αράχωβα : ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Επιχειρηματικότητας - τουριστικής και πολιτιστικής Ανάπτυξης


ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Επιχειρηματικότητας - τουριστικής και πολιτιστικής Ανάπτυξης από το ΚΔΒΜ του ΔΑΑ στην Αράχωβα
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Ξενοδόχων Αράχωβας όπως σας είχαμε ενημερώσει και τον Οκτώβρη ήρθε ο καιρός να ξεκινήσουμε ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια για τα μέλη μας τα οποία διοργανώνονται από το (ΚΔΒΜ) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας.


Σας στέλνω όλα τα δυνατά σεμινάρια και να γνωρίζετε οτι για να ξεκινήσουν άμεσα υπάρχει η προϋπόθεση δήλωσης ενδιαφέροντος, από 12-15 άτομα για κάθε σεμινάριο.
Η σειρά που σας τα στέλνω είναι η σειρά που κατά την γνώμη μου θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε!


Οι ώρες των σεμιναρίων λογικά θα είναι απογευματινές και ΣΥΝΟΛΙΚΑ είναι 25 ώρες ανά ενότητα!1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 
1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 
1.7 Πράσινη ΕπιχειρηματικότηταΜε εκτίμηση
Καλούσα Ναυπακτίτου
Γραμματέας Συλλόγου Ξενοδόχων και Ενοικ. Δωματίων Αράχωβας
0030-6932457666


1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη


Το εκπαιδευτικό υλικό της «Επιχειρηματικότητας και Τουριστικής – Πολιτιστικής Ανάπτυξης» προωθεί μια βιωματική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Επιχειρείται μια προσέγγιση στις έννοιες της επιχειρηματικότητας, της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, των καινοτόμων ιδεών, του επιχειρηματικού κύκλου και της διαμόρφωσης επιχειρησιακού σχεδίου. 
Έτσι, μέσα από την κατανόηση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, επιδιώκεται η υιοθέτησή τους με σκοπό τη δημιουργία μιας καινοτομικής επιχείρησης που να σχετίζεται με τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της περιοχής. 
Επίσης, στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων για τον επιχειρηματικό κύκλο και τις φάσεις του, καθώς και για το επιχειρηματικό σχέδιο και τα βασικά του βήματα. Γίνεται ανάλυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πώς αυτή επιτυγχάνεται, ενώ δίνεται έμφαση στη σχέση του πολιτιστικού τουρισμού με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέλος, προτείνεται, με βιωματικές δραστηριότητες αλλά και με επιτυχημένα παραδείγματα που εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό, οι συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες και με βιωματικό τρόπο να μπορέσουν να κατανοήσουν το εκπαιδευτικό υλικό. 


__________________________________________________________________________________________

1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΟι έννοιες της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαντώνται όλο και συχνότερα σήμερα. Όμως, ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενό τους και ποιες δεξιότητες και εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν ένα νέο επιχειρηματία για την είσοδό του στην αγορά; Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η οριοθέτηση των προηγούμενων εννοιών και η σύντομη συζήτηση του ρόλου τους στο οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο.

Αρχικά, συζητούνται οι διάφοροι ορισμοί για την επιχειρηματικότητα και οι διάφορες μορφές της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια εξετάζεται η διαδικασία της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης: από την επιχειρηματική ευκαιρία στο επιχειρηματικό σχέδιο και στην ίδρυση της εταιρείας. Τέλος, συζητούνται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ως προς την αρχική φάση διοίκησής τους, συγκρινόμενες με μεγαλύτερες εταιρείες εγκατεστημένες στην αγορά.

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει, επίσης, σε μάθηση μέσω δράσης θεμάτων που αφορούν στο επιχειρείν. Έτσι, δίνεται έμφαση στην εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου βασισμένου σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ιδέες των εκπαιδευομένων. Το σχέδιο αυτό αποτελεί βασική επιχειρηματική δεξιότητα, χρήσιμη στην προσέλκυση συνεργατών και επενδυτών, η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων: παρουσίαση του προϊόντος, ανάλυση ανταγωνιστών, ανάλυση SWOT, οικονομική ανάλυση και σχέδιο μάρκετινγκ. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν άμεσα σε όσα μαθαίνουν.
_____________________________________________________________1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν


1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν


Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα αποτελεί την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και καλύπτει σήμερα όλο σχεδόν το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εξοικείωση με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, τις πρακτικές και τις δυνατότητές της, τις οποίες ο εκπαιδευόμενος καλείται να γνωρίσει και να αξιολογήσει κριτικά σε σχέση με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και τις πρωτοβουλίες του.
Αρχικά, παρουσιάζεται ιστορικά η εμφάνιση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας ως εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως: η Amazon, η TripAdvizor, το Skype κ.ά. συζητούνται οι διάφορες μορφές ηλεκτρονικού επιχειρείν, τα επιχειρηματικά μοντέλα του, οι πρακτικές του και ο χαρακτήρας του (αγοραίος, κοινωνικός, μικτός κ.ά.). Στη συνέχεια, συζητείται το επιχειρηματικό σχέδιο ηλεκτρονικών επιχειρήσεων το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των παραδοσιακών εδαφίων του, θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας και ασφάλειας των συναλλαγών, συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικά συστήματα μάρκετινγκ κ.ά. Τέλος, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία επηρεάζει άμεσα την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα όπως: η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, η υπεραισιοδοξία για τις νέες τεχνολογίες, η πειρατεία στο διαδίκτυο κ.ά.
Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι αφενός η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευομένων, αφετέρου η ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν. Συνεπώς, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργασία σε ομάδες, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και σειρά δραστηριοτήτων.

_____________________________________________________________1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα


1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα


Στόχος της θεματικής ενότητας «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» είναι να αποτελέσει έναν οδηγό δημιουργίας μιας πράσινης επιχείρησης υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Η θεματική ενότητα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που επιβάλλει η εποχή μας για ορθολογική προστασία του περιβάλλοντος με ανάπτυξη ενός προσοδοφόρου επιχειρηματικού προτύπου που θα αποφέρει τόσο περιβαλλοντικά, όσο και επιχειρηματικά οικονομικά οφέλη.
Μελετώντας το υλικό της θεματικής ενότητας, ο εκπαιδευόμενος - ενδιαφερόμενος αντιλαμβάνεται τις έννοιες της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς επίσης και τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε επιχείρησης που ενσωματώνει περιβαλλοντικές δράσεις. 
Για την καλύτερη κατανόηση κάθε έννοιας - ενότητας υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία αποτελούν καλές περιπτώσεις περιβαλλοντικής εφαρμογής από επιχειρήσεις του ελλαδικού χώρου. Επιπρόσθετα, αναδεικνύονται Καλές Πρακτικές και Μελέτες Περιπτώσεων, οι οποίες περιέχουν και ασκήσεις για τους εκπαιδευόμενους - ενδιαφερόμενους. 
Τέλος, εκτιμάται ότι η θεματική ενότητα διευκολύνει στη δημιουργία μιας ευρύτερης αντίληψης για αντίστοιχες τάσεις που υπάρχουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το αντικείμενο της πράσινης – περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική στο άμεσο και απώτερο μέλλον.Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin