Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Προκήρυξη πρόσληψης καθαρίστριας στο ΓΕΛ Διστόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

          Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων B/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, μετά την τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής  9 Ιανουαρίου 2015 (Απόφαση 2/2015) προκηρύσσει (1) μία θέση ΥΕ Καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από 11-02-2015 έως και 30- 6-2015 για την κάλυψη των αναγκών του :
·    Λυκείου Διστόμου

          Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια βασισμένα σε πρότυπα του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1994 (ανεργία, εντοπιότητα, οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.).

          Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει στο γραφείο του  Διευθυντή  του Λυκείου από την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 έως Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Λύκειο Διστόμου : 2267022492 (κ. Συργιάννης Συμεών)


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
·  Αίτηση
·  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
·  Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας
·  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
·  Εκκαθαριστικό εφορίας
·  Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη ανεργίας
·  Αποδεικτικά στοιχεία για προβλήματα αναπηρίας
·  Βεβαίωση προϋπηρεσίας
·  Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.

                                                                                              
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ


Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin