Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Η Υποψηφιότητα μου με τον Συνδυασμό
ΠΡΑΣΙΝΟΙ –ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι πράξη αυτονόητη για την
προσωπική μου στάση και διαδρομή μέχρι σήμερα. Όπως αυτονόητη θεωρώ τη
συμμετοχή μου στη μεγάλη προσπάθεια να αναγεννηθεί μια ευρεία κοινωνική
και πολιτική συνεννόηση, με στόχο:
 Τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις σημερινές και τις μελλοντικές
γενεές.
 Ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους πολίτες,
 Μείωση των κοινωνικών διακρίσεων και της φτώχειας,
 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης
 Εξάλειψη της διαφθοράς και της διαπλοκής,
 Προώθηση νέων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και σχέσεων
ανθρώπου-φύσης.
Οι εκλογές αυτές κρίνουν το Σήμερα και το Αύριο της Ελλάδας.
Σήμερα κρίνουν το δικαίωμα του καθένα μας στην Αξιοπρέπεια.
Αύριο το δικαίωμα όλων μας σε καλύτερες μέρες .
Είναι ψήφος για την Ελλάδα και το ευρωπαϊκό της μέλλον, για την Προοδευτική
Διακυβέρνηση της χώρας.
Σε αυτό τον αγώνα κανένας δεν περισσεύει. Έχουμε χρέος να αναδείξουμε το
κοινωνικό μας πρόσωπο. Πάνω σ' αυτή την βάση και όχι στις προσωπικές
επιδιώξεις του καθένα μας μπορεί να ανατείλει μια μέρα καλύτερη για όλους και
προπαντός για την Ελλάδα.
Στόχος μας είναι να διαμορφωθεί μια συμμαχική κυβέρνηση, και με τη δική
μας συμμετοχή, ώστε μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα να
προωθήσει σύγχρονες, κοινωνικά δίκαιες, ισορροπημένες και προοδευτικές
μεταρρυθμίσεις και ανατροπές, παράλληλα με τον οικολογικό
μετασχηματισμό της οικονομίας και του μοντέλου παραγωγής-κατανάλωσης.
 ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin